Välkommen till Växjö Montessoriskola!

Den lilla skolan med det stora engagemanget

Så här svarade några föräldrar på frågan ”Varför Växjö Montessoriskola?”.

11042614_10203875304834154_1632776976_n

Vi vill att ditt barn ska:

  • möta engagerade vuxna
  • uppleva glädje i skolarbetet
  • gå i en skola där alla känner alla
  • få gå i en stimulerande skolmiljö
  • möjlighet till koncentration och arbetsro
  • få goda kunskaper i alla ämnen
  • få en demokratisk fostran

1513689_10152177055742639_8673163892164634585_n

Växjö Montessoriskola är en liten central friskola med ca 100 elever i åldrarna 6 till 12 år. Skolan erbjuder förutom skola både fritids och förskoleklass. Eleverna är indelade i åk. F-1,  2-3 och 4-6. Arbetslagen består av pedagoger med grundskollärarutbildning samt oftast en montessoriutbildning.

Vi är en auktoriserad Montessoriskola. Auktorisationen är avsedd som en värdesäkring, för både föräldrar och skola, att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet ska gälla för en auktoriserad Montessoriförskola eller Montessoriskola. Auktorisationen gäller ett läsår i taget och behöver därför förnyas och ansökas om varje år, även om förutsättningarna är de samma.

Efter skoldagens slut erbjuder vi fritids i skolans lokaler. Men kan ha fritids ända upp till åk.6 hos oss. Växjö Montessoriskola är en friskola. Skolan drivs som ett aktiebolag. Som alla friskolor står vår skola under Skolverkets tillsyn och har i verkets rapporter fått goda omdömen.