Ansökan om plats

Ansökan till skolans kö görs genom anmälan via skolans webbplats eller genom att hämta en blankett hos skolans rektor. Skriftlig bekräftelse på köanmälan skickas när anmälan kommit skolan tillhanda. Har ni inte fått någon bekräftelse per e-post inom en vecka, ber vi er att ta kontakt med skolan på telefonnummer 0470-398 08.

Informationstillfällen och Öppet Hus anordnas årligen.

Köanmälan av yngre syskon
Syskon till elever som redan går på Växjö Montessoriskola blir inte anmälda per automatik. Anmälan sker enligt ovanstående.

Antagningsregler
Följande antagningsregler är fastställda i skolans stadgar:

Syskonförtur (syskon som går på skolan eller har gått alla sex åren hos oss), montessorierfarenhet och köplatsdatum

Köanmälan till Växjö Montessoriskola

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Barnets namn (obligatorisk)

Barnets personnummer (obligatorisk)

Nuvarande förskola (obligatorisk)

Målsman 1 (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Målsman 2 (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Nuvarande/Tidigare syskon på skolan

Adress/Övriga upplyssningar