Elevhälsa

Elevhälsan följer elevernas utveckling, bevarar och förbättrar elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och stöder elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inget problem är för litet att komma med och vi har tystnadsplikt.

Skolsköterska och skolkurator finns kontinuerligt på skolan. Skolpsykolog tas in vid behov.

 

Vad händer hos skolsköterskan?

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsobesök med elev och vårdnadshavare
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

 

Årskurs 2

 • Undersökning av längd, vikt och samtal
 • Vaccination

 

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg
 • Samtal

 

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV – humant papillomvirus till flickor vid två tillfällen.

 

Årskurs 6

 • Undersökning av längd, vikt, rygg och samtal

 

Vaccination
Det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC fortsätter i skolan. Detta innebär att vi erbjuder följande vaccinationer:
Barn födda 2002 och senare:
Åk 2 – mässling, påssjuka och röda hund
Åk 5 – flickor HPV
Åk 8 eller åk 9 -difteri, stelkramp och kikhosta
Skolsköterska