Fritids

Välkommen till Växjö Montessoriskolas fritids!

Alla barn på Växjö Montessoriskola, F-6, vars föräldrar arbetar eller studerar, kan vara inskrivna på fritids.  Barn har inte rätt till plats på fritids om föräldrarna är föräldraledig eller arbetslösa.

Fritids målsättning är att ge våra barn en meningsfull fritid. Pedagoger som arbetar i skolan arbetar också på fritids och fritids är i samma lokaler som skolan. Skola och fritids arbetar integrerat och har samma rutiner, en röd tråd går från skola till fritids. Verksamheten på fritids bygger på kreativitet, social samvaro och ansvarstagande. Vi ser barnens behov och låter dem få en allsidig utveckling och möjlighet att påverka sin tid på fritids.

538212_10150656924112639_888844299_n

Öppettider

Barnen är välkomna till fritids efter hur behovet är hos er föräldrar. I år har vi öppet mellan kl. 07.30-17.00.

Sök fritids

Du ansöker om fritidsplats genom att fylla i ett papper som du får av oss på skolan.
Vill du säga upp platsen använder du vår blankett som skickas till oss senast en månad innan barnet slutar.  Du får betala avgift under uppsägningstiden.
 

Avgift

Följande avgifter gäller från och med den 1 juli 2015:

Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 858 kr/mån
Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 429 kr/mån
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 429 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift

 

Schema

  • Alla föräldrar med barn i skolbarnomsorg fyller i ett schema över barnets placeringstider.
  • Barnets fritidstider utgår från föräldrarnas arbetstider.
  • Tänk på att fritids är till för ditt/dina barn när du arbetar eller går i skola.
  • När du är ledig får barnet inte vara på fritids.
  • Om arbetstider ändras är det viktigt att ni lämnar in ett nytt schema, eftersom det påverkar barnets fritidstider.
  • Om du vid någon enstaka tillfälle behöver göra avvikelse från ordinarie fritidstid, så prata med personalen.
  • Tider ska rapporteras in på Dexter.

 

Lov och helger

Vi begär in särskilda scheman vid lov och klämdagar, detta eftersom vi gör matbeställning och personalens schema läggs efter antal barn.

Fritids är stängt på midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Vi stänger kl. 16.00 dag före röd dag, samt dag före julafton och nyårsafton.

319768_10150906526662639_1076267706_n

Sommarstängt

På sommaren stänger  vi fritids och skola i fem veckor. Fritids har stängt v 27-31.

Personal

Personalen på fritids är densamma som barnen möter under skoltid.

Mobiltelefon

Vi har med oss skolans mobiltelefon ifall vi är iväg, kontakta den på 0733-44 09 13.