Ansökan om plats

Köanmälan till Växjö Montessoriskola

Det är viktigt att vi har aktuell mejladress vid erbjudande av plats. Vid byte av mejladress vänligen meddela via admin@vaxjomontessori.se. Om det inte kommit en bekräftelse på köanmälan inom en vecka är det viktigt att vi informeras via mejl.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din e-post (obligatorisk)

  Barnets namn (obligatorisk)

  Barnets personnummer (obligatorisk)

  Nuvarande förskola/skola (obligatorisk)

  Vårdnadshavare 1 (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefonnummer

  Vårdnadshavare 2

  E-post

  Telefonnummer

  Syskon på skolan

  Adress/Övriga upplysningar

  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen(GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.