Ansökan om plats

Ansökan till skolans kö görs genom anmälan via skolans webbplats eller genom att hämta en blankett hos skolans rektor. Skriftlig bekräftelse på köanmälan skickas när anmälan kommit skolan tillhanda.

Erbjudande om plats meddelas via e-post, därför är det viktigt att vi har aktuell mejladress vid antagning. Felaktig mejladress innebär förlorad plats.

Köanmälan av yngre syskon
Syskon till elever som redan går på Växjö Montessoriskola blir inte anmälda per automatik. Anmälan sker enligt ovanstående.

Antagningsregler
Följande antagningsregler är fastställda i skolans stadgar:

Syskonförtur (syskon som går på skolan eller har gått alla sex åren hos oss), montessorierfarenhet och köplatsdatum.

Vid frågor gällande kö eller köanmälan, mejla admin@vaxjomontessori.se.

Köanmälan till Växjö Montessoriskola

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Barnets namn (obligatorisk)

Barnets personnummer (obligatorisk)

Nuvarande förskola (obligatorisk)

Målsman 1 (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon

Målsman 2 (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon

Nuvarande/Tidigare syskon på skolan

Adress/Övriga upplyssningar