Ansökan om plats

Köanmälan till Växjö Montessoriskola

Det är viktigt att vi har aktuell mejladress vid erbjudande av plats. Vid byte av mejladress vänligen meddela via admin@vaxjomontessori.se.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Barnets namn (obligatorisk)

Barnets personnummer (obligatorisk)

Nuvarande förskola/skola (obligatorisk)

Vårdnadshavare 1 (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon

Vårdnadshavare 2

E-post

Mobiltelefon

Nuvarande/Tidigare syskon på skolan

Adress/Övriga upplysningar